جستجوی تگی:

ارتودنسی شش ماهه

 ارتودنسی-شش-ماهه - ارتودنسی شش ماهه
ارتودنسی شش ماهه
در این نوع ارتودنسی توسط جراحی جزئی لثه و ترمیم زیبایی دندانها، اصلاح فرم دندانها و لثه صورت میگیرد. هدف از این درمان که اغلب نابجاست کوتاه شدن درمان ارتودنسی می باشد.
دریافت نرم افزار موبایل