دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

جلو-بودن-دندان-بالا-دکتر-مسعود-داودیان

 جلو-بودن-دندان-بالا-دکتر-مسعود-داودیان - جراحی فک و ارتودنسی
جراحی فک و ارتودنسی
جراحی فک (جراحی ارتوگناتیک) به منظور تصحیح ناهنجاری های اسکلتی که با ارتودنسی به تنهایی قابل درمان نیستند بکار می رود.