دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

براکت-سرامیکی-دیمون-دکتر-مسعود-داودیان

 براکت-سرامیکی-دیمون-دکتر-مسعود-داودیان - براکت های سرامیکی (همرنگ دندان)
براکت های سرامیکی (همرنگ دندان)
براکت های سرامیکی به خوبی نیاز زیبایی بزرگسالان مایل به ارتودنسی را برآورده می کنند ولی گرانتر بوده و مستلزم مراقبت بیشتر از سوی بیمار هستند.