جستجوی تگی:

مزایای مدل دیجیتال

 مزایای-مدل-دیجیتال - مدل دیجیتال دندانها
مدل دیجیتال دندانها
مدل دندانها از آخرین رکوردهای درمانی ارتودنسی است که به منظور تسهیل تشخیص و درمان به صورت دیجیتال درآمده است.مروزه متدهای ارتودنسی به سرعت در حال تغییر هستند. سیستم های اطلاعات بیماران، رادیوگراف و...
دریافت نرم افزار موبایل