دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

مدل-دیجیتال-دکتر-مسعود-داودیان

 مدل-دیجیتال-دکتر-مسعود-داودیان - مدل دیجیتال دندانها
مدل دیجیتال دندانها
مدل دندانها از آخرین رکوردهای درمانی ارتودنسی است که به منظور تسهیل تشخیص و درمان به صورت دیجیتال درآمده است.مروزه متدهای ارتودنسی به سرعت در حال تغییر هستند. سیستم های اطلاعات بیماران، رادیوگراف و...