جستجوی تگی:

مدل دندان

 مدل-دندان - مدل دیجیتال دندانها
مدل دیجیتال دندانها
مدل دندانها از آخرین رکوردهای درمانی ارتودنسی است که به منظور تسهیل تشخیص و درمان به صورت دیجیتال درآمده است.مروزه متدهای ارتودنسی به سرعت در حال تغییر هستند. سیستم های اطلاعات بیماران، رادیوگراف و...
دریافت نرم افزار موبایل