دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

انجمن-ارتودنتیست-ها-دکتر-مسعود-داودیان

 انجمن-ارتودنتیست-ها-دکتر-مسعود-داودیان - همایشهای ارتودنسی
همایشهای ارتودنسی
در این بخش به معرفی گردهمایی ها و کنگره های ارتودنسی داخلی و خارجی می پردازیم.
 انجمن-ارتودنتیست-ها-دکتر-مسعود-داودیان - سن مناسب و مدت درمان ارتودنسی
سن مناسب و مدت درمان ارتودنسی
امروزه ارتودنسی برای تمامی گروه های سنی قابل ارائه می باشد. طول درمان ارتودنسی بستگی به فاکتورهای متعددی دارد.