دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

کنگره-ارتودنسی-دکتر-مسعود-داودیان

 کنگره-ارتودنسی-دکتر-مسعود-داودیان - همایش های ارتودنسی
همایش های ارتودنسی
در این بخش به معرفی گردهمایی ها و کنگره های ارتودنسی داخلی و خارجی می پردازیم.
 کنگره-ارتودنسی-دکتر-مسعود-داودیان - ارتودنسی چیست؟
ارتودنسی چیست؟
ارتودنسی علم ردیف نمودن دندانهاست. ارتودنسی نخستین تخصص معرفی شده در دندانپزشکی و دومین تخصص ایجاد شده در کلیه رشته های پزشکی می باشد.