جستجوی تگی:

مزیت سیستم لینگوال

 مزیت-سیستم-لینگوال - ارتودنسی لینگوال یا مخفی (از داخل و پشت دندانها)
ارتودنسی لینگوال یا مخفی (از داخل و پشت دندانها)
در این روش گران قیمت، براکت ها به سطوح داخل دندانها چسبانده شده و نامرئی می باشد. البته تنها برای کیس های با نامرتبی اندک توصیه می گردد.براکت های لینگوال (زبانی) به پشت دندانها چسبانده می شوند و از...
دریافت نرم افزار موبایل