سن مناسب و مدت درمان ارتودنسی

امروزه ارتودنسی برای تمامی گروه های سنی قابل ارائه می باشد. طول درمان ارتودنسی بستگی به فاکتورهای متعددی دارد.

چه سنی برای ارتودنسی مناسب است؟


مطب تخصصی ارتودنسی دکتر داودیان
خدمات درمانی ارتودنسی را برای تمامی گروه های سنی بزرگسال، نوجوان و کودکان ارائه می دهد. ما با پیروی از دستورالعمل انجمن ارتودنتیست های آمریکا سن ۷ سالگی را سن مطلوب اولین مراجعه به متخصص ارتودنسی  معرفی می کنیم. این امر به ارزیابی اولیه مشکلات ارتودنسی و تعیین زمان مناسب مداخله کمک می کند. بسیاری از بیماران بنابر شنیده های نادرست گمان می کنند که درمان ارتودنسی در سنین بالا امکان پذیر نمی باشد. حال آنکه شیوه ها و تکنیک های حال حاضر ارتودنسی مدرن محدودیت سنی را پشت سرگذاشته است. در واقع باید گفت اگر چه هر مشکلی (اعم از دندانی یا فکی) در ارتودنسی دوره سنی مطلوب خود را دارد، نگرانی رایج مبنی بر عدم امکان درمان ارتودنسی در سنین بالاتر مدت هاست برطرف شده است. طول درمان ارتودنسی

مداخله ارتودنسی بسته به نوع و شدت ناهنجاری (اعم از دندانی یا فکی) گستره وسیعی از ملاحظات پیشگیرانه تا درمان های پیشرفته را در بر می گیرد. بنابراین طول درمان ارتودنسی پاسخ واضح و ثابتی نمی تواند داشته باشد! با این وجود معمولا" بر اساس سن بیمار و شدت ناهنجاری ممکن است بین ۶ ماه تا ۳ سال  به طول انجامد. همچنین نتیجه ایده آل درمان به نحوه همکاری بیمار با متخصص ارتودنسی بستگی دارد.