دندانهای نهفته و غایب

دندانهای نهفته و غایب از جمله مشکلات نسبتا شایع ارتودنسی هستند که نیاز به تشخیص و درمان به هنگام دارند.دندان نهفته دندانی است که به صورت نرمال به داخل دهان رویش نیافته است و تمام یا بخشی از آن توسط لثه یا استخوان پوشیده باقی مانده است.در دندان های غایب یک یا چند دندان که باید در حالت نرمال حضور داشته باشند، غایب هستند. این امر می تواند ناشی از عدم تکامل جوانه دندانی، پوسیدگی پیشرفته، کشیدن دندان و یا تروما (ضربه) باشد.
دندانهای نهفته دندانهای عقل نهفته تشخیص نهفتگی دندان نیش درمان دندان نیش نهفتهدندانهای غائبدرمان دندانهای غائب

دندانهای نهفته

دندان نهفته دندانی است که به صورت نرمال به داخل دهان رویش نیافته است و تمام یا بخشی از آن توسط لثه یا استخوان پوشیده باقی مانده است. نهفتگی دندانها می تواند به دلیل موقعیت ناصحیح جوانه دندانی درحال تکامل، افتادن زودهنگام دندانهای شیری و یا به طور کلی کمبود فضا باشد. 
 

مشکلات شایع دندان های نهفته


دندانهای نهفته می بایست درمان شوند، زیرا می توانند مشکلات ذیل را به همراه داشته باشند:

  • آسیب به ساختار ریشه دندانهای مجاور
  • تداخل با حفره سینوس
  • به جا گذاشتن فضاهای توخالی داخل فک
  • اخلال در فانکشن (عملکرد) دندانها
  • سایش زودهنگام دندانهای دیگر
  • بهم زدن تقارن قوس دندانی
  • ایجاد کیست و ضایعات دیگر
  • عفونت بالاخص در موارد رویش ناکامل درون لثه 

دندانهای غائب

در این مشکل یک یا چند دندان که باید در حالت نرمال حضور داشته باشند، غایب هستند. این امر می تواند ناشی از عدم تکامل جوانه دندانی، پوسیدگی پیشرفته، کشیدن دندان و یا تروما (ضربه) باشد.