عقب بودن فک پایین

پسر ۱۸ ساله -شکایت بیمار از جلو بودن شدید دندانهای بالا و نامرتبی دندانهای هر دو فک بود. درمان ارتودنسی ایشان با کشیدن دو دندان شماره ۴ فک بالا به انجام رسید.


   


سیستم درمانی،

روش معمول ارتودنسی - با کشیدن دندان

بیمار از عقب بودن فک پایین و نامرتبی دندانهای هر دو فک رنج می برد. به دلیل اینکه سن رشد ایشان خاتمه یافته بود امکان درمان ارتوپدی و اصلاح رشد فک وجود نداشت، از اینرو به منظور ارتودنسی کاموفلاژ (ارتودنسی جبرانی) اقدام به خارج نمودن دو دندان شماره ۴ فک بالا گردید تا ضمن تأمین فضای لازم برای عقب بردن دندانهای جلویی به روند ردیف نمودن دندانها نیز کمک کند.