کیس ۲ - نامرتبی شدید دندانها - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

دختر ۱۸ ساله - از شدت بالای بهم ریختگی دندانهای بالا و پایین رنج می برد. درمان ارتودنسی با سیستم دیمون و کشیدن چهار دندان شماره ۴ انجام شد.  

سیستم درمانی:

سیستم دیمون - با کشیدن دندان

سیستم درمانی دیمون همیشه نمی تواند به درمان بدون کشیدن منجر شود. در مواردی همانند این کیس به دلیل میزان زیاد کمبود فضا از یکسو و برآمدگی قابل توجه لب ها از سوی دیگر می بایست چهار دندان بیمار به منظور جا دادن بقیه دندانها و کسب فرم مطلوب لب ها و نیمرخ صورت بیمار ،کشیده می شد.

 


متأسفانه آسیای بزرگ اول پایین سمت چپ بیمار به دلیل عصب کشی نامناسب توسط دندانپزشک در خلال درمان دچار عفونت شدید شد و نهایتا" خارج گردید. دندان آسیای بزرگ دوم پایین سمت چپ هم که به دلیل فشار دندان عقل پوسیده شده بود با ارجاع به دندانپزشک ترمیم گردید.
هر چهار دندان عقل بیمار به دلیل فضای ناکافی و احتمال آسیب به دندانهای جلویی پیش از شروع درمان خارج شدند.