جلو بودن فک پایین

در این ناهنجاری دندانهای فک پایین جلوتر از دندانهای فک بالا قرار می گیرند.
جلو بودن فک پایین
جلو بودن فک پایین
این بیمار با وجود جلو بودن فک پایین و نامرتبی دندانها بدون جراحی و کشیدن دندان درمان شد.
28 15 10
دریافت نرم افزار موبایل