کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

پسر ۱۱ ساله - شکایت بیمار از جلو بودن دندانهای بالا و عقب بودن فک پایین بود. درمان ارتودنسی ایشان با اصلاح رشد فک و ارتودنسی ثابت به انجام رسید.


  قبل و بعد ارتودنسی عقب بودن فک پایین


ناهنجاری دندانی،فکی
عقب بودن فک پایین و جلو بودن دندانهای بالا
این پسر ۱۱ ساله از نامرتبی و جلو به نظر رسیدن دندانهای بالا شکایت داشت. درمان ایشان در دو مرحله شامل ارتوپدی فک با دستگاه فانکشنال (یکسال) و ارتودنسی ثابت (یک سال) به انجام رسید.


فاز اول: اصلاح رشد فک
دستگاه فانکشنال
چون این کودک در سن مناسب مراجعه نموده بود در ابتدا اقدام به اصلاح رشد فک به کمک دستگاه فانکشنال گردید. این دستگاه با جلو قرار دادن فک پایین کمک می کند رشد فک پایین تسهیل شود. این درمان یک سال به طول انجامید.
بهترین سن درمان اصلاح رشد در بیمارانی که فک پایین عقب دارند یک سال قبل از بلوغ جنسی (در خانم ها یکسال قبل از قاعدگی) می باشد. بر این اساس تقریبا بهترین سن درمان برای خانم ها بین ۱۰ تا ۱۱ سالگی و برای آقایان بین ۱۱ تا ۱۲ سالگی می باشد.


دستگاه فانکشنال برای جلو آوردن فک پایین

 قبل و بعد ارتودنسی عقب بودن فک پایین قبل و بعد ارتودنسی عقب بودن فک پایین

فاز دوم: مرتب کردن دندانها
ارتودنسی ثابت
در مرحله دوم درمان در پی اصلاح موقعیت فک پایین، دندانهای هر دو فک به کمک دستگاه ارتودنسی ثابت مرتب شد. این درمان ۱۲ ماه به طول انجامید. 
تلگرام
: #497
تاریخ انتشار : شنبه, 26 تیر 1395 11:09
تعداد بازدید کننده : 2421
ارسال به دوستان
“ کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی ”
کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس رویرو داخل دهانی - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس رویرو داخل دهانی - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس رویرو داخل دهانی - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس رویرو داخل دهانی - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتوپدی فکعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتوپدی فک کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتوپدی فکعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتوپدی فک کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس طرفی داخل دهانی - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک پایین - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک پایین - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک پایین - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک پایین - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک بالا - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک بالا - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک بالا - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس اکلوزال فک بالا - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس لبخند - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس لبخند - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس لبخند - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس لبخند - بعد از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس نیمرخ - قبل از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس نیمرخ - قبل از ارتودنسی کیس ۳ - عقب بودن فک پایین - عکس های قبل و بعد ارتودنسی - عقب بودن فک پایین | عکس نیمرخ - بعد از ارتودنسیعقب بودن فک پایین | عکس نیمرخ - بعد از ارتودنسی
دریافت نرم افزار موبایل