دندانهای فاصله دار

رکت دادن دندانها به سوی یکدیگر توام با ردیف نمودن آنها با ارتودنسی قابل انجام است. با این وجود در مواردی که سایز دندانها از نرمال کوچکتر است ممکن است لازم باشد برای تامین زیبایی بیشتر از ترمیم دندانها نیز کمک گرفت.

  
دندانهای فاصله دار

در این ناهنجاری برخلاف نامرتبی دندانها به دلیل فضای اضافه موجود در قوس فکی، بین دندانها فاصله می افتد. عامل آن ممکن است، سایز کوچک دندانها، نهفتگی یا نبود برخی دندانها، بیرون زدگی دندانهای جلویی، اتصال ضعیف لثه یا بزرگ بودن زبان باشد.

 
 فاصله بین دندانها


مشکلات فواصل بین دندان ها

  • تحلیل لثه به دلیل عدم حمایت توسط دندانها

  • افزایش جلب جرم رو و پشت دندانها
  • کاهش بازدهی عملکرد دندانها
  • کاهش زیبایی لبخند

 

 

درمان دندانهای فاصله دارحرکت دادن دندانها به سوی یکدیگر توام با ردیف نمودن آنها باارتودنسی قابل انجام است. با این وجود در مواردی که سایز دندانها از نرمال کوچکتر است ممکن است لازم باشد برای تامین زیبایی بیشتر از ترمیم دندانها نیز کمک گرفت.

قبل از درمان فاصله بین دندانها  

بعد از درمان فاصله بین دندانها

 
تلگرام
: #274
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 5 شهریور 1393 8:32
تعداد بازدید کننده : 6607
دندانهای فاصله دار 10 out of 10 based on 2 ratings. 6607 user reviews.
2 | 0
چاپ ارسال به دوستان
“ دندانهای فاصله دار ”
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل