انحراف میدلاین

خط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گرددخط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گردد. گاهی نیز به دلیل اینکه دندانهای عقبی نمی توانند به درستی روی هم قرار بگیرند فک پایین به یک سمت منحرف می گردد. درمان عدم انطباق خط میانی قوس فکین در صورتیکه مشکل دندانی باشد که معمولا با کجی دندانها نیز همراه است.
  


عدم انطباق خط میانی قوس دندانی بالا و پایین
 
  

منطبق نبودن میدلاین های دندانی

خط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گردد. گاهی نیز به دلیل اینکه دندانهای عقبی نمی توانند به درستی روی هم قرار بگیرند فک پایین به یک سمت منحرف می گردد.

درمان عدم انطباق خط میانی قوس فکین

در صورتیکه مشکل دندانی باشد که معمولا با کجی دندانها نیز همراه است در راستای درمان نامرتبی دندانها می توان به طور کامل یا نسبی این مشکل را برطرف نمود. در مواردی که زمینه اسکلتی وجود دارد، درمان از طریق ارتودنسی جبرانی و یا جراحی فک صورت می گیرد. اگر علت ناهنجاری انحراف فک در جریان بستن دهان و رویهم قرارگیری دندانها باشد، باید برای جلوگیری از تبدیل یک مشکل دندانی به اختلال اسکلتی واقعی هر چه زودتر نسبت به رفع آن معمولا از طریق ارتودنسی اقدام نمود.

 

 قبل از درمان عدم انطباق خط میانی دندانی
بعد از درمان عدم انطباق خط میانی

 

 تلگرام
: #273
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 5 شهریور 1393 8:31
تعداد بازدید کننده : 6646
انحراف میدلاین 10 out of 10 based on 1 ratings. 6646 user reviews.
1 | 0
چاپ ارسال به دوستان
“ انحراف میدلاین ”
تگ ها میدلاین
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل