دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

ارتودنسی-ثابت-دکتر-مسعود-داودیان

 ارتودنسی-ثابت-دکتر-مسعود-داودیان - چهارمین نشست ارتودنتیست های جوان برگزار گردید
چهارمین نشست ارتودنتیست های جوان برگزار گردید
مرور تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است شواهد کافی برای تائید برتری بالینی براکت های دیمون نسبت به براکت های معمولی نشان نمی داد. با این حال همکارانی که به ارائه کیس های درمان شده با این سیستم...