تولید پنجمین قسمت انیمیشن ارتودنسی شیرین دنس

کد خبر : #596
تاریخ انتشار : جمعه, 10 دی 1395 17:11
این قسمت در خصوص اهمیت مراجعه به متخصص ارتودنسی جهت انجام ارتودنسی ثابت و عوارض انجام درمان نزد درمانگر غیر متخصص است.
پنجمین قسمت سری انیمیشن ارتودنسی شیرین دنس
عوارض انجام درمان ارتودنسی ثابت نزد درمانگر غیرمتخصص
این قسمت از ماجراهای شیرین دنس به صورت طنز به بحث پیرامون علت تفاوت مبلغ درمان ارتودنسی در مراجعه به مراکز درمانی مختلف و عوارض انجام ارتودنسی ثابت نزد دندانپزشک غیرمتخصص می پردازد. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در هزینه ارتودنسی، تخصص درمانگر می باشد. متخصص ارتودنسی تنها درمان ارتودنسی آنهم به صورت تخصصی انجام می دهد. حال آنکه همکاران محترم دندانپزشک عمومی که ارتودنسی هم انجام می دهند این درمان را در کنار دیگر درمان های دندانپزشکی و غیر تخصصی ارائه می کنند.