تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی

تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی 1 out of 10 based on 1 ratings. 5151 user reviews.
0 | 0
کد خبر : #468
تاریخ انتشار : جمعه, 16 بهمن 1394 16:11
تعداد بازدید کننده : 5151
چاپ ارسال به دوستان
دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد بازنشسته و پیش کسوت ارتودنسی در جریان برگزاری نشست کمیته علمی انجمن ارتودنسی مورخ ششم اسفندماه ۱۳۹۴ مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
 
دکتر علی محمد کلانترمعتمدی
دکتر علی محمد کلانترمعتمدی
جناب آقای دکتر علی محمد کلانترمعتمدی متولد ۱۳۲۷ ه.ش.، مدرس بازنشسته بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در نشست کمیته علمی انجمن ارتودنتیست های ایران مورخ ششم اسفندماه ۹۴ مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. ایشان در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شدند و اکنون به صورت تمام وقت در بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهان تدریس می کنند.

 


سابقه تحصیلی
دکتر کلانترمعتمدی مدرک عمومی دندانپزشکی  را در سال ۱۳۵۶ از دانشگاه پهلوی شیراز و مدرک تخصصی ارتودنسی را از دانشگاه تمپل فیلادلفیای آمریکا  اخذ نمودند.
 دکتر علی محمد کلانترمعتمدی در دوران رزیدنتی، آمریکا

  دکتر علی محمد کلانترمعتمدی دکتر علی محمد کلانترمعتمدیدکتر علی محمد کلانترمعتمدی

سوابق آموزشی و اجرایی
- ریاست دانشکده دندانپزشکی اصفهان از مهرماه ۱۳۵۹ لغایت آبانماه ۱۳۶۰
- رییس هیأت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
- نایب رییس انجمن ارتودنتیست های ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
- مدیریت گروه و سرپرست تخصصی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی اصفهان تا زمان بازنشستگی
- برنده جایزه بهترین تحقیق سال ارتودنسی امریکا به سال ۱۳۵۹  (Kriss Award 1980)
-  ریاست سومین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران در آبانماه ۱۳۸۳ اصفهان
- نائب رئیس انجمن ارتودنتیست های ایران بین سال های ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ 
- پزشک نمونه سال نظام پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴
- مؤسس و مدیر مسؤول مجله علمی، تخصصی انجمن ارتودنتیست های ایران به زبان انگلیسی از سال ۱۳۸۲ تا کنون
- انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سال ۱۳۷۷
- عضویت در گروه طراحی سوال امتحانات ورودی دستیاری و هیأت ممتحنه بورد تخصصی ارتودنسی از سال ۱۳۷۶ تاکنون
- ترجمه کتاب های Retention and stability in orthodontics نوشته پروفسور ناندا و Current principles and techniques in orthodontics نوشته پروفسور گریبر                     “ تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی ”
تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدیدکتر علی محمد کلانترمعتمدی تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - دوران رزیدنتی در آمریکادکتر علی محمد کلانترمعتمدی - دوران رزیدنتی در آمریکا تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانتر معتمدیدکتر علی محمد کلانتر معتمدی تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی و دکتر خامسی (بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی اصفهان)دکتر علی محمد کلانترمعتمدی و دکتر خامسی (بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی اصفهان) تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین گروه فارغ التحصیلان بخش ارتودنسی دانشکده دندادکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین گروه فارغ التحصیلان بخش ارتودنسی دانشکده دندا تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی و اساتید دانشگاه اصفهان در کنار پروفسور ترابی نژاددکتر علی محمد کلانترمعتمدی و اساتید دانشگاه اصفهان در کنار پروفسور ترابی نژاد تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - فارغ التحصیلی اولین گروه تخصصی ارتودنسی دانشگاه اصفدکتر علی محمد کلانترمعتمدی - فارغ التحصیلی اولین گروه تخصصی ارتودنسی دانشگاه اصف تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین دستیاران تخصصی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکدکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین دستیاران تخصصی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشک تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی اصفهاندکتر علی محمد کلانترمعتمدی - بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی اصفهان تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - سومین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران (اصفهان ۱۳۸۳دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - سومین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران (اصفهان ۱۳۸۳ تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین گروه تخصصی دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهاندکتر علی محمد کلانترمعتمدی - اولین گروه تخصصی دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهان تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهاندکتر علی محمد کلانترمعتمدی - بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهان تجلیل از دکتر علی محمد کلانترمعتمدی، استاد پیشکسوت ارتودنسی - دکتر علی محمد کلانترمعتمدی - دستیاران تخصصی دانشگاه آزاد اصفهاندکتر علی محمد کلانترمعتمدی - دستیاران تخصصی دانشگاه آزاد اصفهان
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل