نشست فوق العاده انجمن ارتودنتیست های ایران با نمایندگان ارتودنتیست های جوان

نشست فوق العاده انجمن ارتودنتیست های ایران با نمایندگان ارتودنتیست های جوان 1 out of 10 based on 1 ratings. 2278 user reviews.
0 | 0
کد خبر : #322
تاریخ انتشار : جمعه, 21 آذر 1393 0:31
تعداد بازدید کننده : 2278
چاپ ارسال به دوستان
در این نشست مقرر گردید به منظور ایجاد انجمنی پویا و یکدل، من بعد فعالیت ارتودنتیست های جوان در قالب کمیته علمی انجمن با معرفی یک دبیر علمی به انجمن از سوی این گروه صورت گیرد.نشست فوق العاده انجمن ارتودنسی ایران با نمایندگان ارتودنتیست های جوان

دستور جلسه
به منظور رفع پاره ای اختلافات بین انجمن ارتودنسی ایران و ارتودنتیست های جوان نشستی فوق العاده از سوی این انجمن با حضور دکتر حمید عادلی نجفی در محل انجمن ارتودنتیست های ایران روز ۵ شنبه مورخ ۹۳.۹.۲۰ برگزار گردید.دکتر حمید عادلی نجفی
دکتر حمید عادلی نجفی - پیش کسوت ارتودنسی - با عنوان ناظر بر تعامل انجمن ارتودنسی ایران و نمایندگان ارتودنتیست های جوان از سوی انجمن دعوت شده بودند. ایشان از حاضرین تقاضا کردند تمامی مواردی را که به همگرایی بیشتر و رفع سوء تفاهمات پیشین کمک می کند عنوان کنند تا بتوان در انتها در فضایی صمیمی به یک جمع بندی منطقی برای رفع بن بست حاضر رسید.

 
دکتر حمید عادلی نجفی با عنوان ناظر بر تعامل بین انجمن ارتودنسی و ارتودنتیست های جوان خواستار یافتن راه حلی منطقی برای خاتمه اختلافات حاضر شدند  

 دکتر مهتاب نوری رییس انجمن ارتودنسی ایران بر یافتن راه حلی عملیاتی برای رفع اختلاف بین ارتودنتبست های جوان و انجمن ارتودنسی تأکید داشتند

دیدگاه اعضاء هیأت مدیره

دکتر مهتاب نوری
دکتر مهتاب نوری با عنوان رئیس انجمن با اشاره به مکاتبات بی نتیجه پیشین بین ارتودنتیست های جوان و هیأت مدیره انجمن دایر بر یافتن راهی برای تعامل بیشتر خواستار جستجوی سازوکاری عملیاتی برای همگرایی بیشتر مجموعه ارتودنتیست های کشور شدند تا در پی آن بر قدرت انجمن ارتودنسی برای مقابله با مشکلاتی که این حرفه را تهدید می کند افزوده شود.
دکتر سید محمدرضا صفوی
دکتر صفوی دبیر علمی انجمن، بهترین روش فیصله اصطکاک دو ساله بین انجمن و ارتودنتیست های جوان را فراموشی گذشته دانسته و خواستار اتخاذ تصمیمی منطقی برای حفظ شأن حرفه و کاهش آسیب پذیری آن شدند. ایشان در ادامه تأکید کردند طی سال های اخیر رشته ارتودنسی مورد آماج حملات سنگینی همچون مالیات های سر سام آور، آموزش های غیر قانونی ارتودنسی و اعتراضات گسترده نسبت به متخصصین ارتودنسی با توهم انحصارگرایی قرار گرفته است.


دکتر سید محمد رضا صفوی دبیر علمی انجمن ارتودنسی ایران خواستار فراموشی گذشته و اتخاذ تصمیمی منطقی برای خاتمه اختلاف بین ارتودنتیست های جوان و انجمن ارتودنسی شدند

 دکتر محمد صادق آخوندی هر گونه تشکل موازی با انجمن را مایه آسیب به حرفه دانسته و خواستار همگرایی ارتودنتیست های جوان و انجمن ارتودنسی شدند

دکتر محمد صادق آخوندی
دکتر محمد صادق آخوندی شکل گیری اولیه گروه ارتودنتیست های جوان را در اواخر فعالیت هیأت مدیره قبلی تلنگری بجا برای تغییر شرایط نامطلوب حاکم بر حرفه در آن دوره دانستند با این حال ادامه فعالیت موازی این تشکل را در حال حاضر به ضرر ارتودنتیست های ایران برشمرده و از نمایندگان جوان خواستند با تأمل و تحمل بیشتر، سعی بر اعتماد و همراهی با انجمن داشته باشند.
دکتر مهدی کاشانی
دکتر مهدی کاشانی با قبول برخی مشکلات و اختلافات پیشین در روابط انجمن ارتودنسی و ارتودنتیست های جوان خاطر نشان کردند استفاده از کلمه جوان برای این تشکل باید در یک مقطع خاتمه پیدا کند و با تعامل سازنده و فعالیت جوانان زیر سایه انجمن در قالب کمیته های موجود در آیین نامه شائبه دوگانگی در حرفه ارتودنتیست ها از ذهن دیگران هر چه زودتر برطرف گردد.


دکتر مهدی کاشانی عضر هیأت مدیره انجمن ارتودنسی ایران خواستار حذف کلمه جوان از تشکل ارتودنتیست های جوان و فعالیت این گروه پویا در سایه انجمن شدند  

 


دکتر نوید ناصری با اشاره به برخی پیامک ها از سوی متخصصین ارتودنسی استان فارس مبنی اختلافاتی بین انجمن و ارتودنتیست های جوان ادامه اختلافات کنونی را به صلاح مجموعه ندانستند.

دکتر نوید ناصری
دکتر نوید ناصری با یادآوری اینکه ایشان توسط ارتودنتیست های جوان به هیأت مدیره راه یافته اند ادامه شرایط کنونی را مغایر با منافع متخصصین ارتودنسی کل کشور برشمردند. در این رابطه به بازخوانی تعدادی از پیامک های یک گروه وایبری از ارتودنتیست های فارس پرداختند که به زعم ایشان حاکی از پرسش های برخی اعضاء انجمن در خصوص اختلاف احتمالی بین ارتودنتیست های جوان و هیأت مدیره بوده است.
دیدگاه نمایندگان ارتودنتیست های جوان

دکتر علی مشجری
دکتر علی مشجری ضمن سپاس از دکتر عادلی نجفی و اعضاء هیأت مدیره برای صَرف وقت جهت رفع اختلافات، بر حسن ظن انجمن و دکتر مهتاب نوری -ریاست انجمن- صحه گذاشتند. ایشان مهمترین دلیل عدم موفقیت جهت رسیدن به توافق طی دو سال گذشته را عدم درک متقابل ارتودنتیست های جوان و هیأت مدیره از یکدیگر معرفی کرده و برای رسیدن به یک نتیجه مثبت بر اساس تحمل و سعه صدر ابراز امیدواری نمودند.

دکتر علی مشجری مهمترین عامل برای رسیدن توافق بین ارتودنتیست های جوان و انجمن را درک متقابل برشمردند  

 دکتر علی مشجری، دکتر مسعود داودیان

دکتر مسعود داودیان
دکتر مسعود داودیان تجربه ناموفق تعامل ارتودنتیست های جوان با هیأت مدیره را در سومین نشست ارتودنتیست های جوان یادآور شده و از هیأت مدیره خواستار بررسی تحلیلی رویدادهای ناموفق گذشته برای باز نمودن راه حلی منطقی جهت رسیدن به توافق شدند.
دکتر سیامک همت پور
دکتر سیامک همت پور اساسا استفاده از لفظ انشقاق بین ارتودنتیست های جوان و پیش کسوتان را مردود دانسته و خواستار سعه صدر بیشتر هیأت مدیره برای درک جوانان با عنوان بازوی فعال انجمن در رسیدن به اهداف مشترک شدند.


 


 
 

دکتر فرهاد جعفری
دکتر فرهاد جعفری با عنوان رابط ارتودنتیست های جوان و هیأت مدیره به تلاش های مکرر ایشان برای جلب مشارکت و همراهی انجمن در نشست های پیشین انجمن اشاره کردند. ایشان یادآور شدند که حتی قبل از اطلاع رسانی نشست ششم ارتودنتیست های جوان با دکتر مهتاب نوری در قالب ایمیل و تلفن رایزنی های متعددی کرده بودند که متأسفانه هیچکدام به نتیجه نرسیده بود.
جمع بندی جلسه
دکتر حمید عادلی نجفی با عنوان ناظر بر تعامل بین ارتودنتیست های جوان و هیأت مدیره با شنیدن صحبت های طرفین خواستار فراموشی اختلافات گذشته و فعالیت گروه جوان تحت کمیته علمی انجمن با معرفی یک دبیر علمی به هیأت مدیره شدند. بعد از ساعت ها رایزنی نهایتا این رای مورد توافق حاضرین قرار گرفت و مقرر گردید از این پس به منظور داشتن انجمنی قوی و یکدل کلیه فعالیت های ارتودنتیست های جوان با حذف نام جوان در لوای کمیته علمی انجمن صورت گیرد.


دکتر حمید عادلی نجفی با عنوان ناظر بر توافق بین ارتودنتیست های جوان و انجمن ارتودنسی از انجمن درخواست کردند که مسوولیت کمیته علمی انجمن ارتودنسی به جوانان داده شده و آنها یک دبیر علمی معرفی نمایند
“ نشست فوق العاده انجمن ارتودنتیست های ایران با نمایندگان ارتودنتیست های جوان ”
مطالب مرتبط
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل