جستجوی تگی:

عصب کشی حین ارتودنسی

 عصب-کشی-حین-ارتودنسی - عصب کشی دندان
عصب کشی دندان
اکثر افراد حداقل یکبار اصطلاح عصب کشی دندان به گوششان خورده است. که برخی اوقات به اشتباه «عصب کُشی» تلفظ می شود- یا «روت کانال» این عنوان از سه کلمه Root به معنای ریشه و Canal به معنای مجرا و...
دریافت نرم افزار موبایل