جستجوی تگی:

بیماری قند

 بیماری-قند - ارتودنسی در بیماری دیابتی
ارتودنسی در بیماری دیابتی
در افرادی که مبتلا به بیماری دیابت کنترل شده هستند با رعایت ملاحظات خاصی می توان اقدام به درمان ارتودنسی نمود.
دریافت نرم افزار موبایل