جستجوی تگی:

دندان شیری

 دندان-شیری - آشنایی با ارتودنسی
آشنایی با ارتودنسی
هدف از درمان ارتودنسی ایجاد رابطه صحیح بین تمامی ساختارهای صورت و اصلاح روابط نادرست بین آنهاست.
 دندان-شیری - درمان شکاف لب با ارتودنسی
درمان شکاف لب با ارتودنسی
پیشرفت تکنولوژی به رشته دندانپزشکی هم رسیده و ارتودنسی هم از این قاعده مستثنی نیست. درمان شکاف لب و کام یکی از نمونه های پیشرفت شگرف در علوم دندانپزشکی محسوب می شود.
 دندان-شیری - آیا باید درمان های ارتودنسی را تحریم کنیم؟
آیا باید درمان های ارتودنسی را تحریم کنیم؟
هزینه ارتودنسی با در نظر گرفتن مدت زمان درمان و پرداخت اقساطی نسبت به بسیاری از درمانهای زیبایی زیاد محسوب نمی شود و باید به این نکته توجه کرد که دیدگاه ارتودنسی که در یک ارتودنتیست پس از سالها...
دریافت نرم افزار موبایل