جستجوی تگی:

زیبایی لبخند

 زیبایی-لبخند - ارتودنسی یا لمینت
ارتودنسی یا لمینت
برای اصلاح طرح لبخند از درمان های غیر ارتودنسی مثل لمینت نیز میتوان استفاده کرد با این تفاسیر که در این روش درمانی ظاهر دندانها اصلاح شده اما نامرتبی دندانها برطرف نمیشود در واقع هیچ روش درمانی...
 زیبایی-لبخند - طراحی لبخندی زیبا
طراحی لبخندی زیبا
درمان ارتودنسی در ارتقاء زیبایی لبخند نقش اساسی دارد و در کنار درمانهای ترمیمی - زیبایی دندانپزشکی می تواند بهترین نتایج را فراهم کند.
دریافت نرم افزار موبایل