درد ارتودنسی

کد بلاگ : #620
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 14 اردیبهشت 1396 12:12
فرآیند جابجایی دندان به صورت تدریجی است تنها در دو سه روز اول درد محسوسی حس می شود ولی امروزه متخصص ارتودنسی موظف است از ابزار و دستگاه های ارتودنسی ای استفاده کند

ارتودنسی


اولین سوالی که مراجعه کنندگان به متخصص ارتودنسی از وی می پرسند این است که آیا  ارتودنسی درد دارد که باید گفت معمولا هر دوره درمانی با درد همراه است و به همین صورت دوره ارتودنسی به دلیل اینکه یک دوره اسزگاری است و باید در طی این دوره دندان های ناردیف جابجا شوند هم مقداری درد دارد.

در واقع ارتودنسی روشی است که با استفاده از سیم و سیستم کششی دندان هایی که در یک ردیف نیستند و یا جابجا هستند را می کشد و به سرجای خود می رساند که این فرآیند جابجایی دندان به صورت تدریجی است تنها در دو سه روز اول درد محسوسی حس می شود و لی امروزه متخصص ارتودنسی موظف است از ابزار و دستگاه های ارتودنسی  ای استفاده کند که درد ناشی از این کشش دندان ها به حداقل برسد.

روش دیگری که برای تقلیل درد ارتودنسی استفاده می شود تجویز مسکن است که برای سه ، چهار روز اول می توانید از مسکن ها استفاده نمایید و در صورتی که بعد از مصرف مسکن سه چهار روز بعد از ارتودنسی درد کاهش نیافت و یا قطع نشد باید دوباره به متخصص ارتودنسی خود مراجعه نمایید.

معمولا حداق 2 تا 6 روز برای انطباق دستگاه ارتودنسی با دندان ها زمان لازم است و پس از آن دیگر درد محسوسی را حس نخواهید کرد.