وضعیت پریودنتال دندانهای نیش اکتوپیک بعد از درمان ارتودنسی

وضعیت پریودنتال دندانهای نیش اکتوپیک بعد از درمان ارتودنسی 1 out of 10 based on 1 ratings. 1715 user reviews.
0 | 0
کد بلاگ : #150
تاریخ انتشار : دوشنبه, 15 مهر 1392 0:00
تعداد بازدید کننده : 1715
چاپ ارسال به دوستان
تمامی نیش های اکتوپیک بعد از ارتودنسی از شاخص پلاک، شاخص خونریزی لثه، عمق پاکت ، ارتفاع لثه، ارتفاع کلینیکی تاج و درجه تست الکتریکی پالپ بیشتری برخوردار بودند. عرض لثه چسبنده کمتر و سطح استخوانی پایین تری نیز نسبت به دندانهای قرینه خود داشتند.
Aysegul Dalkilic Evren a; Sirin Nevzatog lu b; Tu lin Arun c; Ahu Acar d

 ارزیابی سلامت پریودنتال و پالپ نیش های پالاتال و باکال فک بالا بعد از ارتودنسی

سلامت پریودنتال و پالپ دندان نیش

ارزیابی سلامت پریودنتال و  پالپ دندان های نیش پالاتال و باکال فک بالا بعد از تکمیل درمان ارتودنسیمتد و متریال  پریودنتال دندانهای

۱۵ بیمار که دندان نیش نهفته یکطرفه پالاتالی فک بالا داشتند و ۱۵ بیمار با نهفتگی یکطرفه نیش فک بالا در سمت باکال نمونه های این مطالعه را تشکیل می دادند. اطلاعات رادیوگرافیک و بالینی با فراخوانی بیماران بعد از یک دوره با میانگین ۱.۵۴ ± ۳.۸۲ سال پس از تکمیل درمان ارتودنسی جمع آوری گردید. در هر دو گروه دندان های نیش با موقعیت نرمال طرف مقابل به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.هدایت دندان نیش نهفته داخل قوس دندانی با ارتودنسی

 نیش های نهفته بعد از ارتودنسی سطح لثه بالاتری نسبت به نیش قرینه دارند.

دندان های نیش نهفته

دندانهای نیش نهفته با موقعیت پالاتال عمق پاکت بیشتر، نمره تست الکتریکی پالپ بالاتر و سطح استخوانی پایین تر در قیاس دندانهای قرینه خود داشتند. دندانهای نیش اکتوپیک با موقعیت باکالی از شاخص پلاک، شاخص خونریزی لثه و عمق پاکت بیشتری برخوردار بوده و عرض لثه چسبنده کمتر، سطح بالاتر لثه، ارتفاع بیشتر تاج کلینیکی و نمره تست الکتریکی پالپ بالاتری نسبت به دندانهای قرینه شان داشتند. دندانهای نیش اکتوپیک باکالی نسبت به دندانهای نیش نهفته پالاتالی از نمره تست الکتریکی پایین تر و سطح استخوانی بالاتر برخوردار بودند.نتیجه

تمامی نیش های اکتوپیک بعد از ارتودنسی از شاخص پلاک، شاخص خونریزی لثه، عمق پاکت ، سطح لثه، ارتفاع تاج کلینیکی و درجه تست الکتریکی پالپ بیشتر و بالاتری برخوردار بودند. عرض لثه چسبنده کمتر و سطح استخوانی پایین تری نیز نسبت به دندانهای قرینه خود داشتند.

 

 


تلگرام
 

a. طبابت شخصی، مالاتیا، ترکیه
b. استادیار، دپارتمان ارتودنسی، دانشگاه مرمره، استانبول، ترکیه
c. استاد و رئیس پیشین دپارتمان ارتودنسی، دانشگاه یِدیتِپ، استانبول، ترکیه
d. استاد، دپارتمان ارتودنسی، دانشگاه مرمره، استانبل، ترکیه
زمان انتشار آنلاین : ۱۱ جولای ۲۰۱۳
“ وضعیت پریودنتال دندانهای نیش اکتوپیک بعد از درمان ارتودنسی ”
منبع: Angle Orthod
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل